Fotowoltaika dla biznesu

Jesteś właścicielem przedsiębiorstwa bądź niewielkiej firmy? Masz obiekt, który zużywa sporo energii elektrycznej? Szukasz sposobu na oszczędności w swojej firmie? Jednym z nich jest inwestycja w instalacje fotowoltaiczne

Zyskaj niezależność energetyczną swojej firmy

Wybierając instalację fotowoltaiczną:

    • uniezależniasz się od dostawców energii elektrycznej 
    • unikasz nieustannych podwyżek cen.

Przedsiębiorcy mogą być prosumentami

Prosument to osoba, która zarówno pozyskuje energię elektryczną z energii słonecznej, a także ją zużywa.

Przedsiębiorcy, którzy wytwarzają energię elektryczną z mikroinstalacji (czyli do maksymalnej mocy 50 kW) i wytwarzanie energii elektrycznej nie jest głównym obszarem działalności ich firmy, mogą być prosumentami.

Możesz więc wytwarzać energię elektryczną na potrzeby własnego przedsiębiorstwa. Nadwyżki możesz „magazynować” w sieci operatorów energetycznych – a następnie odbierać je, by zaspokoić swoje potrzeby energetyczne swojej firmy.