Aktualności

Zasady rozliczeń z Zakładem Energetycznym są proste. Gdy produkujesz i zużywasz energię nie zapłacisz za nią ani grosza. Każdą energię wyprodukowaną ale nie zużytą na chwilę oddasz do sieci (to jest Twój magazyn) Odbierzesz tą energią wieczorem gdy Twoja instalacja „śpi”. Pozostaw nam dobór ilości i mocy generatora, tak aby Twój rachunek był jak najniższy.

Na rachunki za prąd dla firm wpływ ma nie tylko wysokość taryf, ale także opłata mocowa

Nową należność wprowadzono od 2021 roku, a jej wysokość jest co roku obliczana przez Urząd Regulacji Energetyki.

Z uwagi na sposób, w jaki jest naliczana, opłatę mocową najdotkliwiej w swoich portfelach odczuwają przedsiębiorcy.

Inny przelicznik obowiązuje bowiem gospodarstwa domowe (taryfa G) oraz odbiorców z taryfą C1 o mocy zamówionej do 16 kW, a inny – pozostałe podmioty, takie jak przedsiębiorstwa. Wysokość opłaty mocowej w przypadku przedsiębiorstw zależy od zużycia energii w określonych godzinach szczytowego zapotrzebowania energii.

Ile wynosi stawka za opłatę mocową dla przedsiębiorstw w 2023 roku?

Nowi prosumenci, czyli osoby, które rozpoczęły użytkowanie fotowoltaiki po 31 marca 2022 roku sprzedają nadwyżki energii do sieci energetycznej oraz płacić za pobraną energię.

W systemie net-billing prosument oddaje energię wyprodukowaną przez instalację fotowoltaiczną, której nie zużyje na bieżąco (tzw. nadwyżki) po określonej przez cenie. 

Energia, która zostanie wprowadzona do sieci przeliczana jest na złotówki. Pieniądze trafiają na wirtualne konto prosumenta. Z tego konta prosument płaci za energię elektryczną pobraną z sieci. Jest to tak zwany depozyt prosumencki.

Wartość depozytu może być wykorzystywana przez kolejny rok od momentu wprowadzenia na konto. Gdy w międzyczasie wprowadzane kolejne środki za energię wyprodukowaną w następnych miesiącach, w pierwszej kolejności z depozytu pobierane są środki z najstarszą datą. 

Jeśli jednak po 12 miesiącach okaże się, że nie udało Ci się wykorzystać wszystkich zgromadzonych środków, otrzymasz 20% ich wartości