Opłata mocowa, została wprowadzona w celu sfinansowania nierentownych źródeł energii elektrycznej, które jednak muszą pracować w okresach szczytowego poboru energii w ciągu dnia. W zamyśle ustawodawcy ma ona stymulować budowę nowych źródeł tam gdzie występuje deficyt mocy w systemie elektroenergetycznym.

Opłata mocowa, dla klientów biznesowych wynosić będzie w 2021 r. 76,20 zł za każdą megawatogodzinę pobranej energii w godzinach od 7.00 do 21.00 w każdy dzień roboczy. Jest to łącznie 15 godzin w ciągu każdego roboczego dnia.

Przedsiębiorstwa, które pracują w systemie jednej lub dwóch zmian odczują podwyżkę energii dla prawie „każdej” pobranej kWh energii elektrycznej.

Wzrost ceny dla klienta przemysłowego w stosunku do cen obowiązujących w 2020 r. od 10% w zależności od tego czy mają dobrze wynegocjowane warunki handlowe ze sprzedawcą.  

Odbiorcy energii, którzy pobierają ją głównie w godzinach obowiązywania opłaty mocowej odczują wzrost kosztów z tego tytułu o nawet od 47 zł – do 62 zł w przeliczeniu na KAŻDĄ MWh. Minimalny koszt opłaty mocowej dla klientów działających w trybie 7/24/365 to 32,84 zł/MWh.

Naturalnym sposobem, który rekompensuje wyżej przedstawioną podwyżkę to inwestycja w instalację fotowoltaiczną na dachach lub gruntach znajdujących się w pobliżu prowadzonej działalności. Instalacja fotowoltaiczna w okresach od wiosny do jesieni w przybliżeniu pracuje w tych samych godzinach, w których obowiązuje naliczanie opłaty mocowej. W okresie zimowym instalacja PV pracuje krótko i jest zdecydowanie mniej wydajna.

Inwestor osiąga dwie korzyści. Oprócz ograniczenia podwyżki z tytułu opłaty mocowej, zmniejsza ilość energii elektrycznej pobranej z sieci. Odbiorcy przemysłowi często korzystają z taryf zmiennych w ciągu doby, czyli takich, w których cena energii elektrycznej w dzień jest wyższa niż w nocy. W tym przypadku inwestycja w instalację fotowoltaiczną jest jeszcze bardziej opłacalna. Ostrożne szacunki stopy zwrotu wynoszą od 4,6 do 5,2 lat.